Lubuski Teatr serwis informacyjny
Strona glowna
Dane teleadresowe
Administracja
PRZETARGI
Ogłoszenia o naborze
PLAN POSTEPOWAN
STATUT
KLAUZULA INFORMACYJNA GDPR (RODO)
DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
DOSTĘPNOŚĆ - RAPORT 2021
Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • PRZETARGI

    Pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż dwóch samochodów służbowych: FIAT DOBLO Cargo oraz RENAULT CLIO II

  LUBUSKI TEATR W ZIELONEJ GÓRZE

  działając zgodnie z art.  701 - 705 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks  cywilny

  (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740, z późn. zm.)

   

  ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż pojazdów:

   

  1)      FIAT DOBLO Cargo 1.9 JTD Kat. MR’01 1.9t, FZ 22374, rok prod. 2002

  2)      RENAULT CLIO II 1.2 MR’02, FZ 6882G, rok prod. 2002

   

  Termin i miejsce składania ofert do: 26-11-2021 r. godzina 12:30,

   

  Szczegóły dot. procedury i przedmiotu sprzedaży dostępne są w załącznikach.


  Lista załączników
  1. OGŁOSZENIE
  2. załącznik nr 1
  3. załącznik nr 2
  4. załącznik nr 3 - Opinia rzeczoznawcy - Fiat DOBLO
  5. załącznik nr 3 - Opinia rzeczoznawcy - RENAULT
  6. Formularz ofertowy
  7. zestawienie ofert
    udostępnił Justyna Spiak dnia 2021-11-08
    opracował Justyna Spiak dnia 2021-11-08
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego podczas realizacji projektu pn. „Modernizacja Lubuskiego Teatru w Zielonej Górze

  Lubuski Teatr w Zielonej Górze

  ogłasza

  PRZETARG NIEOGRANICZONY

  pn.: Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

  podczas realizacji projektu pn. „Modernizacja Lubuskiego Teatru w Zielonej Górze”

  NR  REFERENCYJNY: 5/DA/ZP/P/2020

   

  Zamówienie dotyczy projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

  Zamówienie jest realizowane w ramach zadania pn. „Modernizacja Lubuskiego Teatru w Zielonej Górze”.

  Realizacja projektu w ramach: RPO Lubuskie 2020

  Oś Priorytetowa 4. Środowisko i kultura

  Działanie 4.4. Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego

  Poddziałanie 4.4.1. Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego

  - projekty realizowane poza formułą ZIT

   

  Szczegółowe informacje dotyczące niniejszego postępowania dostępne są  w załącznikach.


  Lista załączników
  1. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
  2. SIWZ z załącznikami
  3. Załącznik nr 1 - wersja edytowalna
  4. Załącznik nr 2 - wersja edytowalna
  5. Załącznik nr 3 - wersja edytowalna
  6. Załącznik nr 4 - wersja edytowalna
  7. Załącznik nr 5 - wersja edytowalna
  8. WYCIĄG Z PROTOKOŁU POSTĘPOWANIA – OTWARCIE OFERT
  9. ZAWIADOMIENIE O ODRZUCENIU OFERTY
  10. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
    udostępnił Justyna Spiak dnia 2020-10-14
    opracował Alicja Chojnacka dnia 2020-10-14
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Dostawa sprzętu oświetleniowego na Scenę Kameralną w Lubuskim Teatrze w Zielonej Górze

  Lubuski Teatr w Zielonej Górze

  Ogłasza

   

  PRZETARG NIEOGRANICZONY

   

  na wykonanie zamówienia publicznego

  pn. „Dostawa sprzętu oświetleniowego na Scenę Kameralną

  w Lubuskim Teatrze w Zielonej Górze”

  Realizacja w ramach zadania pn.:

  „Zakup wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działalności artystycznej w Lubuskim Teatrze”

  w ramach Programu Infrastruktura kultury ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

  Numer referencyjny: 4/DA/ZP/P/2020.

   

  Szczegółowe informacje dotyczące niniejszego postępowania dostępne są  w załącznikach.


  Lista załączników
  1. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
  2. SIWZ z załącznikami
  3. Załącznik nr 2 - wersja edytowalna
  4. Załącznik nr 3 - wersja edytowalna
  5. Załącznik nr 4 - wersja edytowalna
  6. Odpowiedzi na pytania i wnioski 1
  7. WYCIĄG Z PROTOKOŁU POSTĘPOWANIA – OTWARCIE OFERT
  8. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
    udostępnił Justyna Spiak dnia 2020-10-13
    opracował Alicja Chojnacka dnia 2020-10-13
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Dostawa sprzętu oświetleniowego na Scenę Kameralną w Lubuskim Teatrze w Zielonej Górze

  Lubuski Teatr w Zielonej Górze

  ogłasza

   PRZETARG NIEOGRANICZONY

   na wykonanie zamówienia publicznego

  pn. „Dostawa sprzętu oświetleniowego na Scenę Kameralną

  w Lubuskim Teatrze w Zielonej Górze”

  Realizacja w ramach zadania pn.:

  „Zakup wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działalności artystycznej w Lubuskim Teatrze” w ramach Programu Infrastruktura kultury ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

   

  Szczegółowe informacje dotyczące niniejszego postępowania dostępne są w załącznikach.


  Lista załączników
  1. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
  2. SIWZ z załącznikami
  3. Załącznik nr 2 - wersja edytowalna
  4. Załącznik nr 3 - wersja edytowalna
  5. Załącznik nr 4 - wersja edytowalna
  6. WYCIĄG Z PROTOKOŁU POSTĘPOWANIA – OTWARCIE OFERT
  7. OCENA OFERT - UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA
    udostępnił Justyna Spiak dnia 2020-09-24
    opracował Alicja Chojnacka dnia 2020-09-24
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Modernizacja Lubuskiego Teatru w Zielonej Górze

  Lubuski Teatr w Zielonej Górze

  ogłasza

  PRZETARG NIEOGRANICZONY

  pn: „Modernizacja Lubuskiego Teatru w Zielonej Górze”

   

  Zamówienie dotyczy projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

  Realizacja projektu w ramach: RPO Lubuskie 2020

  Oś Priorytetowa 4. Środowisko i kultura

  Działanie 4.4. Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego

  Poddziałanie 4.4.1. Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego

  - projekty realizowane poza formułą ZIT

   

  Szczegółowe informacje dotyczące niniejszego postępowania dostępne są w załącznikach.

  Załącznik nr 7 do SIWZ - Dokumentacja budowlana
  (projekt budowlany, projekty wykonawcze i STWiOR) dostępny jest pod linkiem:

  http://lubuskiteatr.kei.pl/bip_link/Dokumentacja_budowlana.7z


  Lista załączników
  1. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
  2. SIWZ z załącznikami
  3. Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTOWY - wersja edytowalna
  4. Odpowiedzi na pytania i wnioski z dnia 31.07.2020
  5. Odpowiedzi na pytania i wnioski z dnia 05.08.2020
  6. Załącznik nr 2 - wersja edytowalna
  7. Załącznik nr 3 - wersja edytowalna
  8. Załącznik nr 5 - wersja edytowalna
  9. Załącznik nr 6 - wersja edytowalna
  10. Odpowiedzi na pytania i wnioski z dnia 11.08.2020
  11. Projekt technologii scenicznych - operat akustyczny
  12. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu i zmianie SIWZ
  13. Odpowiedzi na pytania i wnioski z 19.08.2020
  14. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu i zmianie SIWZ - 2
  15. Dokumentacja geotechniczna
  16. Odpowiedzi na pytania i wnioski z dnia 27.08.2020
  17. Odpowiedzi na pytania i wnioski z 1.09.2020
  18. Odpowiedzi na pytania i wnioski z 2.09.2020
  19. Odpowiedzi na pytania i wnioski z 3.09.2020
  20. Ogłoszenie o zmianie treści SIWZ - 3
  21. WYCIĄG Z PROTOKOŁU POSTEPOWANIA – OTWARCIE OFERT
  22. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
  23. OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
    udostępnił Justyna Spiak dnia 2020-07-24
    opracował Alicja Chojnacka dnia 2020-08-05
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Całodobowa ochrona osób, mienia i obiektów Lubuskiego Teatru w Zielonej Górze przy al. Niepodległości 3/5 oraz obserwacji systemu monitoringu wizyjneg

  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

  w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

  „Całodobowa ochrona osób, mienia i obiektów

  Lubuskiego Teatru w Zielonej Górze przy al. Niepodległości 3/5

  oraz obserwacji systemu monitoringu wizyjnego.”

  Szczegółowe informacje dostępne są w załącznikach.

  1.    Załącznik nr 1 do Ogłoszenia – Opis przedmiotu zamówienia;
  2.    Załącznik nr 2 do Ogłoszenia – Formularz ofertowy;
  3.    Załącznik nr 3 do Ogłoszenia – Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu;
  4.    Załącznik nr 4 do Ogłoszenia – Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia;
  5.    Załącznik nr 5 do Ogłoszenia – Wykaz zrealizowanych usług
  6.    Załącznik nr 6 do Ogłoszenia – Informacja Wykonawcy o przynależności do grupy kapitałowej
  7.    Załącznik nr 7 do Ogłoszenia – Projekt umowy.


  Lista załączników
  1. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
  2. Załącznik nr 1
  3. Załącznik nr 2
  4. Załącznik nr 3
  5. Załącznik nr 4
  6. Załącznik nr 5
  7. Załącznik nr 6
  8. Załącznik nr 7
  9. Załącznik nr 2 - wersja edytowalna
  10. Załącznik nr 3 - wersja edytowalna
  11. Załącznik nr 4 - wersja edytowalna
  12. Załącznik nr 5 - wersja edytowalna
  13. Załącznik nr 6 - wersja edytowalna
  14. Zmiana treści Ogłoszenia o zamówieniu z dnia 30.06.2020
  15. Odpowiedzi na pytania i wnioski
  16. Informacja z otwarcia ofert z dnia 06.07.2020 r.
  17. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
  18. Informacja o zmianie Wykonawcy z dnia 14.07.2020
  19. Informacja o zawarciu umowy
    udostępnił Justyna Spiak dnia 2020-06-22
    opracował Alicja Chojnacka dnia 2020-06-22
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Modernizacja Lubuskiego Teatru im. Leona Kruczkowskiego w Zielonej G

  Lubuski Teatr w Zielonej Górze

  og


  Lista załączników
  1. Og
  2. SIWZ z za
  3. STWOiRB
  4. Odpowiedzi na pytania i wnioski 1
  5. Odpowiedzi na pytania i wnioski 2
  6. Odpowiedzi na pytania i wnioski 3
  7. Odpowiedzi na pytania i wnioski 4
  8. Odpowiedzi na pytania i wnioski 5
  9. Og
  10. Odpowiedzi na pytania i wnioski 6
  11. Oferta oraz za
  12. Otwarcie ofert
  13. Decyzja o uniewa
    udostępnił Justyna Spiak dnia 2019-03-20
    opracował Justyna Spiak dnia 2019-03-20
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Modernizacja Lubuskiego Teatru im. Leona Kruczkowskiego w Zielonej G

  Lubuski Teatr im. Leona Kruczkowskiego w Zielonej Górze

  og


  Lista załączników
  1. Og
  2. SIWZ
  3. za
  4. za
  5. za
  6. za
  7. za
  8. za
  9. Odpowiedzi na zapytania
  10. Odpowiedzi na zapytania
  11. Informacja o wniesieniu protestu
  12. Korekta zakresu odwo
  13. Og
  14. Og
  15. Odpowied
  16. Odpowiedzi na zapytania
  17. Za
  18. Za
  19. Odpowiedzi na zapytania
  20. Odpowiedzi na zapytania
  21. Og
  22. og
  23. Odpowiedzi na zapytania
  24. Odpowiedzi na zapytania
  25. Otwarcie ofert
  26. Decyzja o uniewa
    udostępnił Justyna Spiak dnia 2019-02-06
    opracował Justyna Spiak dnia 2019-02-06
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    "Modernizacja Lubuskiego Teatru im. Leona Kruczkowskiego w Zielonej G

  Lubuski Teatr im. Leona Kruczkowskiego w Zielonej Górze

  og


  Lista załączników
  1. Og
  2. SIWZ
  3. za
  4. za
  5. za
  6. za
  7. za
  8. za
  9. Og
  10. Zmiana SIWZ
  11. Odpowiedz na zapytanie
  12. Odpowiedzi na zapytania
  13. Odpowiedzi na zapytania
  14. Zmiana SIWZ 30.01.2019
  15. za
  16. Odpowiedzi na zapytania
  17. Korekta do odpowiedzi z 1.02.2019
  18. Informacja o rozstrzygnieciu postepowania
    udostępnił Justyna Spiak dnia 2019-01-18
    opracował Justyna Spiak dnia 2019-01-18
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Informacja o podpisaniu umowy.

  Zamawiajacy, Lubuski Teatr im. L. Kruczkowskiego w Zielonej Górze,  informuje, i

    udostępnił Justyna Spiak dnia 2018-02-19
    opracował Alicja Chojnacka dnia 2018-02-19
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zapytanie cenowe-ofertowe na opracowanie Studium Wykonalnosci

  ZAPYTANIE CENOWE - OFERTOWE

  o wartosci nieprzekraczajacej w zlotych równowartosci kwoty, o której mowa
  w art. 4 pkt 8 ustawy pzp na wykonanie us


  Lista załączników
  1. Zapytanie cenowe-ofertowe
  2. Opis przedmiotu zamowienia - zal. 1
  3. Formularz oferty - zal. 2
  4. Formularz oferty - zal. 2 (doc.)
  5. Projekt umowy - zal. 3
  6. Wykaz osob - zal. 4
  7. Wykaz osob - zal. 4 (doc.)
  8. Wykaz wykonanych uslug - zal. 5
  9. Wykaz wykonanych uslug - zal. 5 (doc.)
  10. Wyjasnienie tresci do zapytania cenowego-ofertowego
  11. Informacja o wyborze wykonawcy
    udostępnił Justyna Spiak dnia 2017-03-09
    opracował Alicja Chojnacka dnia 2017-03-09
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    ?Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego dla zadania pn. Przebudowa i rozbudowa Lubuskiego Teatru im. Leona Kruczkowskiego w Zielonej G

  LUBUSKI TEATR im. LEONA KRUCZKOWSKIEGO W ZIELONEJ GÓRZE
  al. Niepodleg


  Lista załączników
  1. Og
  2. SIWZ z za
  3. Za
  4. wyja
  5. Zmiana tresci SIWZ
  6. Informacja z otwarcia ofert
  7. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
  8. Og
    udostępnił Justyna Spiak dnia 2016-12-01
    opracował Justyna Spiak dnia 2016-12-01
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    PRZETARG NA WYNAJEM LOKALU U

  LUBUSKI TEATR im. LEONA KRUCZKOWSKIEGO W ZIELONEJ GÓRZE

  informuje,

    udostępnił Justyna Spiak dnia 2016-02-09
    opracował Justyna Spiak dnia 2016-02-09
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    PRZETARG NA WYNAJEM LOKALU U

  Lubuski Teatr im. L. Kruczkowskiego zaprasza do udzia


  Lista załączników
  1. Informacja o szczeg
  2. Za
  3. Za
  4. Za
  5. Za
  6. Za
    udostępnił Justyna Spiak dnia 2016-01-12
    opracował Justyna Spiak dnia 2016-01-12
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Sprzedaż nieruchomości Lubuskiego Teatru im. L. Kruczkowskiego położonej w Zielonej Górze przy ul. Wyspiańskiego 15a

  LUBUSKI TEATR im. LEONA KRUCZKOWSKIEGO W ZIELONEJ GÓRZE,

   al. Niepodległości 3/5, 65-048 Zielona Góra

  informuje, że

   sprzedaż nieruchomości położonej w Zielonej Górze przy ul. Wyspiańskiego 15a

  doszła do skutku.

   

    udostępnił Justyna Spiak dnia 2015-04-10
    opracował Justyna Spiak dnia 2015-04-10
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Obwieszczenie o sprzedaży nieruchomości Lubuskiego Teatru im. L. Kruczkowskiego położonej w Zielonej Górze przy ul. Wyspiańskiego 15a

  Obwieszczenie

   LUBUSKI TEATR im. LEONA KRUCZKOWSKIEGO W ZIELONEJ GÓRZE
  al. Niepodległości 3/5, 65-048 Zielona Góra
  informuje,

  że posiada na sprzedaż nieruchomość położoną w Zielonej Górze przy ul. Wyspiańskiego 15a.

   

  Szczegółowe informacje dostępne są w załącznikach.


  Lista załączników
  1. Zarządzenie
  2. Obwieszczenie
  3. Szczegółowe warunki
  4. Mapa ewidencyjna
  5. Mapa zasadnicza
  6. Wypis i wyrys
  7. Oświadczenie.doc
  8. segment A - budynek dwukondygnacyjny zdj.1
  9. segment A - budynek dwukondygnacyjny zdj.2
  10. segment A - I piętro zdj.1
  11. segment A - I piętro zdj.2
  12. segment A - parter zdj.1
  13. segment A - parter zdj.2
  14. segment A - schody
  15. segment B - budynek jednokondygnacyjny zdj.1
  16. segment B - budynek jednokondygnacyjny zdj.2
  17. segment B - sala kominkowa
  18. segment A - schody
  19. segment A - parter zdj.2
    udostępnił Justyna Spiak dnia 2015-03-23
    opracował Justyna Spiak dnia 2015-03-23
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    IV przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej w Zielonej Górze przy ul. Wyspiańskiego 15a, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

  LUBUSKI TEATR im. LEONA KRUCZKOWSKIEGO W ZIELONEJ GÓRZE,

   al. Niepodległości 3/5, 65-048 Zielona Góra

  informuje, że

  IV przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej w Zielonej Górze przy ul. Wyspiańskiego 15a,

  w drodze przetargu ustnego nieograniczonego  

  zakończył się wynikiem negatywnym.

    udostępnił Justyna Spiak dnia 2015-02-17
    opracował Justyna Spiak dnia 2015-02-17
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    IV przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej w Zielonej Górze przy ul. Wyspiańskiego 15a, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

  Obwieszczenie

  LUBUSKI TEATR im. LEONA KRUCZKOWSKIEGO W ZIELONEJ GÓRZE
  al. Niepodległości 3/5, 65-048 Zielona Góra
  o g ł a s z a

  IV przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej w Zielonej Górze

  przy ul. Wyspiańskiego 15a, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

   

  Szczegółowe informacje dostępne są w załącznikach.


  Lista załączników
  1. Zarządzenie
  2. Obwieszczenie
  3. Szczegółowe warunki przetargu
  4. Mapa ewidencyjna
  5. Mapa zasadnicza
  6. Wypis i wyrys
  7. Cświadczenie.doc
  8. segment A - budynek dwukondygnacyjny zdj.1.JPG
  9. segment A - budynek dwukondygnacyjny zdj.2.
  10. segment A - I piętro zdj.1.JPG
  11. segment A - I piętro zdj.2.JPG
  12. segment A - parter zdj.1.JPG
  13. segment A - parter zdj.2.JPG
  14. segment A - schody.JPG
  15. segment B - sala kominkowa.JPG
  16. segment B - budynek jednokondygnacyjny zdj.1.JPG
  17. segment B - budynek jednokondygnacyjny zdj.2.JPG
    udostępnił Justyna Spiak dnia 2015-01-30
    opracował Justyna Spiak dnia 2015-01-30
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    III przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej w Zielonej Górze przy ul. Wyspiańskiego 15a, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

  LUBUSKI TEATR im. LEONA KRUCZKOWSKIEGO W ZIELONEJ GÓRZE,

   al. Niepodległości 3/5, 65-048 Zielona Góra

  informuje, że

  III przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej w Zielonej Górze przy ul. Wyspiańskiego 15a,

  w drodze przetargu ustnego nieograniczonego  

  zakończył się wynikiem negatywnym.

    udostępnił Justyna Spiak dnia 2015-01-09
    opracował Justyna Spiak dnia 2015-01-09
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    III przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej w Zielonej Górze przy ul. Wyspiańskiego 15a, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

  Obwieszczenie

  LUBUSKI TEATR im. LEONA KRUCZKOWSKIEGO W ZIELONEJ GÓRZE
  al. Niepodległości 3/5, 65-048 Zielona Góra
  o g ł a s z a

  III przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej w Zielonej Górze

  przy ul. Wyspiańskiego 15a, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

   

  Szczegółowe informacje dostępne są w załącznikach.


  Lista załączników
  1. Zarządzenie
  2. Obwieszczenie
  3. szczegółowe warunki przetargu
  4. oświadczenie.doc
  5. MAPA EWIDENCYJNA
  6. Opis i mapa
  7. Mapa zasadnicza
    udostępnił Justyna Spiak dnia 2014-12-19
    opracował Justyna Spiak dnia 2014-12-19
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej w Zielonej Górze przy ul. Wyspiańskiego 15a, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

  LUBUSKI TEATR im. LEONA KRUCZKOWSKIEGO W ZIELONEJ GÓRZE,

   al. Niepodległości 3/5, 65-048 Zielona Góra

  informuje, że

  przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej w Zielonej Górze przy ul. Wyspiańskiego 15a,

  w drodze przetargu ustnego nieograniczonego  

  zakończył się wynikiem negatywnym.

    udostępnił Justyna Spiak dnia 2014-10-28
    opracował Justyna Spiak dnia 2014-10-28
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej w Zielonej Górze przy ul. Wyspiańskiego 15a, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

  Obwieszczenie

   LUBUSKI TEATR im. LEONA KRUCZKOWSKIEGO W ZIELONEJ GÓRZE
  al. Niepodległości 3/5, 65-048 Zielona Góra
  o g ł a s z a

   Przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej w Zielonej Górze

  przy ul. Wyspiańskiego 15a, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

   

  Szczegółowe informacje dostępne są w załącznikach.


  Lista załączników
  1. 1. Zarządzenie
  2. 2.OBWIESZCZENIE
  3. 3.SZCZEGÓŁOWE WARUNKI PRZETARGU
  4. 4.OŚWIADCZENIE DLA PRZYSTĘPUJĄCEGO DO PRZETARGU
  5. 5.OŚWIADCZENIE DLA PRZYSTĘPUJĄCEGO DO PRZETARGU.doc
  6. 6.MAPA EWIDENCYJNA
  7. 7.Opis i mapa
  8. 8.MAPA ZASADNICZA
    udostępnił Justyna Spiak dnia 2014-09-12
    opracował Justyna Spiak dnia 2014-09-15
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

  OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

  Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą:

  „Całodobowa ochrona osób, mienia i obiektów Lubuskiego Teatru im. L. Kruczkowskiego położonego w Zielonej Górze przy al. Niepodległości 3/5 oraz obserwacji systemu monitoringu wizyjnego”.

  Treść ogłoszenia w załączniku. 


  Lista załączników
  1. OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
    udostępnił Justyna Spiak dnia 2014-07-14
    opracował Justyna Spiak dnia 2014-07-14
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


     ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O PONOWNYM WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

   

  ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE)
  O  PONOWNYM WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

  Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą:

  „Całodobowa ochrona osób, mienia i obiektów Lubuskiego Teatru im. L. Kruczkowskiego położonego w Zielonej Górze przy al. Niepodległości 3/5 oraz obserwacji systemu monitoringu wizyjnego”.

  Treść ogłoszenia w załączniku.


  Lista załączników
  1. Zawiadomienie
    udostępnił Justyna Spiak dnia 2014-07-10
    opracował Justyna Spiak dnia 2014-07-10
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

  ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

  Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą:

  „Całodobowa ochrona osób, mienia i obiektów Lubuskiego Teatru im. L. Kruczkowskiego położonego w Zielonej Górze przy al. Niepodległości 3/5 oraz obserwacji systemu monitoringu wizyjnego”.

  Treść ogłoszenia w załączniku.


  Lista załączników
  1. ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
    udostępnił Justyna Spiak dnia 2014-07-08
    opracował Justyna Spiak dnia 2014-07-07
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Całodobowa ochrona osób, mienia i obiektów Lubuskiego Teatru im. L. Kruczkowskiegopołożonego w Zielonej Górze przy al. Niepodległości 3/5 oraz

  Sprawa nr 02/ZA/P/2014

  Numer ogłoszenia: 128715 w BZP

   

  „Całodobowa ochrona osób, mienia i obiektów

  Lubuskiego Teatru im. L. Kruczkowskiego

  położonego w Zielonej Górze przy al. Niepodległości 3/5

  oraz obserwacji systemu monitoringu wizyjnego”

   

  CPV 74610000-8 usługi ochroniarskie

   

   

  I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

   

  LUBUSKI TEATR IM. L. KRUCZKOWSKIEGO W ZIELONEJ GÓRZE

  reprezentowany przez

  p. Roberta Czechowskiego – Dyrektora

  siedziba Teatru:

  al. Niepodległości 3/5

  65 – 048 Zielona Góra

  Powiat Zielona Góra

  Województwo lubuskie

  tel.(68) 452 72 72, fax (68) 452 72 52

  e-mail: lubuski@teatr.zgora.pl

  NIP: 929-011-58-15 REGON: 000279953

  Godziny pracy Zamawiającego:

  od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30

  Adres strony internetowej, na której Zamawiający zamieścił SIWZ:

  www.bip.teatr.zgora.pl

   

  II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA.

  Zamówienie udziela się w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z Ustawą „Prawo Zamówień Publicznych” z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. 2013 r. 907 ze zm.) - zwaną w dalszej części Ustawą.

  Więcej informacji w SIWZ z załącznikami.


  Lista załączników
  1. SIWZ Ochrona
  2. Załącznik nr 1 do SIWZ
  3. Załącznik nr 2 do SIWZ
  4. Załącznik nr 3 do SIWZ
  5. Załącznik nr 1 do oferty
  6. Załącznik nr 3 do oferty
  7. Załącznik nr 4 do oferty
    udostępnił Katarzyna Bujarska dnia 2014-06-13
    opracował Alicja Chojnacka dnia 2014-06-13
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


     I przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej w Zielonej Górze przy ul. Wyspiańskiego 15a, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

  LUBUSKI TEATR im. LEONA KRUCZKOWSKIEGO W ZIELONEJ GÓRZE

  al. Niepodległości 3/5, 65-048 Zielona Góra

  informuje, że

  I przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej w Zielonej Górze przy ul. Wyspiańskiego 15a, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego,

  zakończył się wynikiem negatywnym.

    udostępnił Justyna Spiak dnia 2014-05-08
    opracował Justyna Spiak dnia 2014-05-08
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    I przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej w Zielonej Górze przy ul. Wyspiańskiego 15a, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

   

  LUBUSKI TEATR im. LEONA KRUCZKOWSKIEGO W ZIELONEJ GÓRZE
  al. Niepodległości 3/5, 65-048 Zielona Góra
  o g ł a s z a

  I przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej w Zielonej Górze

  przy ul. Wyspiańskiego 15a, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

   

   

  Szczegółowe informacje dostępne są w załącznikach.


  Lista załączników
  1. 1.ZARZĄDZENIE
  2. 2.OBWIESZCZENIE
  3. 4.OŚWIADCZENIE DLA PRZYSTĘPUJĄCEGO DO PRZETARGU
  4. 5.OŚWIADCZENIE DLA PRZYSTĘPUJĄCEGO DO PRZETARGU.doc
  5. 6.MAPA EWIDENCYJNA
  6. 7.OPIS I MAPA
  7. 8.MAPA ZASADNICZA
  8. 3.SZCZEGÓŁOWE WARUNKI PRZETARGU.pdf
    udostępnił Justyna Spiak dnia 2014-04-11
    opracował Justyna Spiak dnia 2014-04-11
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

  Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:  „Utrzymanie czystości w budynku Lubuskiego Teatru im. L. Kruczkowskiego

  w Zielonej Górze przy al. Niepodległości 3/5”.


  Numer ogłoszenia o zamówieniu: 81382 - 2014; data zamieszczenia: 11.03.2014

  Numer sprawy: 01/ZA/P/2014

  Treść ogłoszenia w załączniku.


  Lista załączników
  1. OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
    udostępnił Justyna Spiak dnia 2014-04-02
    opracował Justyna Spiak dnia 2014-04-02
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY.

  ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY.

  Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

  „Utrzymanie czystości w budynku Lubuskiego Teatru im. L. Kruczkowskiego

  w Zielonej Górze przy al. Niepodległości 3/5”.

  Numer ogłoszenia o zamówieniu: 81382 - 2014; data zamieszczenia: 11.03.2014

  Numer sprawy:  01/ZA/P/2014

  Treść zawiadomienia w załączniku.


  Lista załączników
  1. ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
    udostępnił Justyna Spiak dnia 2014-03-24
    opracował Justyna Spiak dnia 2014-03-24
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Pytania i odpowiedzi. „Utrzymanie czystości w budynku Lubuskiego Teatru im. L. Kruczkowskiego w Zielonej Górze przy al. Niepodległości 3/5”.

  Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Utrzymanie czystości w budynku Lubuskiego Teatru im. L. Kruczkowskiego w Zielonej Górze przy al. Niepodległości 3/5”.

   Numer ogłoszenia o zamówieniu: 81382 - 2014; data zamieszczenia: 11.03.2014

  Lubuski Teatr im. L. Kruczkowskiego na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2013 r. 907 ze zm.) po zapoznaniu się z otrzymanymi w dniu 14.03.2014 r. zapytaniami do specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz projektu umowy, udziela wyjaśnień. Treść pytań i odpowiedzi w załączniku.

   


  Lista załączników
  1. Pytania i odpowiedzi.
    udostępnił Justyna Spiak dnia 2014-03-14
    opracował Justyna Spiak dnia 2014-03-14
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Utrzymanie czystości w budynku Lubuskiego Teatru im. L. Kruczkowskiego w Zielonej Górze przy al. Niepodległości 3/5. Przetarg nieograniczony.

  Lubuski Teatr im. L. Kruczkowskiego w Zielonej Górze zaprasza do udziału w przetargu nieograniczonym na wykonanie usługi pn.:

  „Utrzymanie czystości w budynku Lubuskiego Teatru im. L. Kruczkowskiego

  w Zielonej Górze przy al. Niepodległości 3/5”

   

   

  Treść ogłoszenia wraz z niezbędnymi dokumentami w załącznikach.


  Lista załączników
  1. 1.Ogłoszenie o zamówieniu
  2. 2.SIWZ
  3. 3.Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERT
  4. 4.Załącznik nr 2 do SIWZ Wzór umowy
  5. 5.Załącznik nr 3 do SIWZ OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW.
  6. 6.Załącznik nr 4 do SIWZ OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA
  7. 7.Załącznik nr 5 do SIWZ Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej
  8. 8.załącznik nr 1 do umowy zakres usług i czynności
  9. 9.Załącznik nr 2 do Umowy WYKAZ OSÓB
    udostępnił Justyna Spiak dnia 2014-03-11
    opracował Justyna Spiak dnia 2014-03-11
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY.

  ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY.

  dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

  Modernizacja Lubuskiego Teatru w Zielonej Górze. Zabezpieczenie przeciwpożarowe Lubuskiego Teatru – II etap – klatka schodowa K-2 i K-3

  Numer sprawy: 2/ZA/P/2012.

  Treść zawiadomienia w załączniku. 


  Lista załączników
  1. ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY.
    udostępnił Justyna Spiak dnia 2012-07-30
    opracował Justyna Spiak dnia 2012-07-30
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Pytania i odpowiedzi. Zabezpieczenie przeciwpożarowe w budynku Lubuskiego Teatru - II etap - klatka schodowa K2 i K3.

  Lubuski Teatr im. L. Kruczkowskiego przedstawia w załączniku odpowiedzi na zapytania oferentów dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na: Zabezpieczenie przeciwpożarowe w budynku Lubuskiego Teatru - II etap - klatka schodowa K2 i K3.


  Lista załączników
  1. Pytanie i odpowiedzi
    udostępnił Justyna Spiak dnia 2012-07-26
    opracował Justyna Spiak dnia 2012-07-26
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Modernizacja Lubuskiego Teatru w Zielonej Górze. Zabezpieczenie przeciwpożarowe Lubuskiego Teatru – II etap – klatka schodowa K-2 i K-3

  Lubuski Teatr im. L. Kruczkowskiego zaprasza do udziału w przetargu nieograniczonym pn.:

  Modernizacja Lubuskiego Teatru w Zielonej Górze. Zabezpieczenie przeciwpożarowe Lubuskiego Teatru  II etap – klatka schodowa K-2 i K-3.

   Treść ogłoszenia oraz niezbędne dokumenty znajdują się w załącznikach.  

   


  Lista załączników
  1. ogłoszenie o zamówieniu
  2. SIWZ
  3. załącznik nr 01-oferta
  4. załącznik nr 02 wzor-umowy
  5. załącznik nr 03 dokument gwarancyjny
  6. załącznik nr 04 oświadczenia
  7. załącznik nr 05 oświadczenie
  8. załącznik nr 06 wykaz wykonanych robót
  9. załącznik nr 07 A STWiOR branża p.poż
  10. załącznik nr 07 B1 STWIORB- branża elektryczna
  11. załącznik nr 07 B2 STWIORB- branża elektryczna
  12. załącznik nr 08 Przedmiar robót
  13. załącznik nr 09 Kosztorys ofertowy
  14. załącznik nr 10 wykaz personelu
  15. załącznik nr 11 Projekt- branża elektryczna 00
  16. załącznik nr 11 Projekt- branża elektryczna 01 OPIS TECHNICZNY
  17. załącznik nr 11 Projekt- branża elektryczna 02 E-1
  18. załącznik nr 11 Projekt- branża elektryczna 03 E-2
  19. załącznik nr 11 Projekt- branża elektryczna 04 E-3
  20. załącznik nr 11 Projekt- branża elektryczna 05 E-4
  21. załącznik nr 11 Projekt- branża elektryczna 06 E-5
  22. załącznik nr 11 Projekt- branża elektryczna 07 E-6
  23. załącznik nr 11 Projekt- branża elektryczna 08 E-7
  24. załącznik nr 11 Projekt- branża elektryczna 09 E-8
  25. załącznik nr 11 Projekt- branża elektryczna 10 E-9
  26. załącznik nr 11 Projekt- branża elektryczna 11 E-10
  27. załącznik nr 11 Projekt- branża elektryczna 12 E-11
  28. załącznik nr 12 projekt -branża p.poż 00 Projekt
  29. załącznik nr 12 projekt -branża p.poż 01- Opis
  30. załącznik nr 12 projekt -branża p.poż 02 Opis
  31. załącznik nr 12 projekt -branża p.poż 03 RYS. NR A01
  32. załącznik nr 12 projekt -branża p.poż 04 RYS. NR A02
  33. załącznik nr 12 projekt -branża p.poż 05 RYS. NR A03
  34. załącznik nr 12 projekt -branża p.poż 06 RYS. NR A04
  35. załącznik nr 12 projekt -branża p.poż 07 RYS. NR A05
  36. załącznik nr 12 projekt -branża p.poż 08 RYS. NR A06
  37. załącznik nr 12 projekt -branża p.poż 09 RYS. NR A07
  38. załącznik nr 12 projekt -branża p.poż 10 RYS. NR A08
  39. załącznik nr 12 projekt -branża p.poż 11 RYS. NR A09
  40. załącznik nr 12 projekt -branża p.poż 12 RYS. NR A10
  41. załącznik nr 12 projekt -branża p.poż 13 RYS. NR A11
  42. załącznik nr 12 projekt -branża p.poż 14 RYS. NR A12.
  43. załącznik nr 12 projekt -branża p.poż 15 RYS. NR A13
  44. załącznik nr 12 projekt -branża p.poż 16 RYS. NR A14
  45. załącznik nr 12 projekt -branża p.poż 17 RYS. NR A15
  46. załącznik nr 12 projekt -branża p.poż 18 RYS. NR A16
  47. załącznik nr 12 projekt -branża p.poż 19 RYS. NR A17
  48. załącznik nr 12 projekt -branża p.poż 20 RYS. NR A18
  49. załącznik nr 12 projekt -branża p.poż 21 RYS. NR A19
  50. załącznik nr 12 projekt -branża p.poż 22 RYS. NR A20
  51. załącznik nr 12 projekt -branża p.poż 23 RYS. NR A21
  52. załącznik nr 12 projekt -branża p.poż 24 RYS. NR A22
  53. załącznik nr 12 projekt -branża p.poż 25 RYS. NR A23
  54. załącznik nr 12 projekt -branża p.poż 26 RYS. NR A24.
  55. załącznik nr 12 projekt -branża p.poż 27 RYS. NR A25
  56. załącznik nr 12 projekt -branża p.poż 28 RYS. NR A26
  57. załącznik nr 12 projekt -branża p.poż 29 RYS. NR A27
  58. załącznik nr 12 projekt -branża p.poż 30 RYS. NR A28
  59. załącznik nr 12 projekt-branża p.poż Aneks 00
  60. załącznik nr 12 projekt-branża p.poż Aneks 01 Opis
  61. załącznik nr 12 projekt-branża p.poż Aneks 02 RYS. NR 1
  62. załącznik nr 12 projekt-branża p.poż Aneks 03 RYS. NR 2
  63. załącznik nr 12 projekt-branża p.poż Aneks 04 RYS. NR 3
  64. załącznik nr 12 projekt-branża p.poż Aneks 05 RYS. NR 4
  65. załącznik nr 12 projekt-branża p.poż Aneks 06 RYS. NR 5
  66. załącznik nr 12 projekt-branża p.poż Aneks 07 RYS. NR 6
  67. załącznik nr 12 projekt-branża p.poż Aneks 08 RYS. NR 7
  68. załącznik nr 12 projekt-branża p.poż Aneks 09 RYS. NR 8
  69. załącznik nr 12 projekt-branża p.poż Aneks 10 RYS. NR 9
  70. załącznik nr 12 projekt-branża p.poż Aneks 11 RYS. NR 10
  71. załącznik nr 12 projekt-branża p.poż Aneks 12 RYS. NR 11
  72. załącznik nr 12 projekt-branża p.poż Aneks 13 RYS. NR 12
  73. załącznik nr 12 projekt-branża p.poż Aneks 14 RYS. NR 13
    udostępnił Justyna Spiak dnia 2012-07-12
    opracował Justyna Spiak dnia 2012-07-12
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY.

  ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY.

  dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

  Nazwa zadania:Budowa windy technicznej w ramach modernizacji Lubuskiego Teatru w Zielonej Górze. 
  Numer sprawy: 01/ZA/P/2012.

  Treść zawiadomienia w załączniku.


  Lista załączników
  1. ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY.
    udostępnił Justyna Spiak dnia 2012-06-29
    opracował Justyna Spiak dnia 2012-06-29
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Budowa windy technicznej w ramach modernizacji Lubuskiego Teatru w Zielonej Górze

  Lubuski Teatr im. L. Kruczkowskiego zaprasza do udziału w przetargu nieograniczonym pn.:

  Budowa windy technicznej w ramach modernizacji Lubuskiego Teatru w Zielonej Górze.

  Treść ogłoszenia oraz niezbędne dokumenty znajdują się w załącznikach


  Lista załączników
  1. ogłoszenie o zamówieniu
  2. zał. nr 1 Formularz Oferta
  3. zał. nr 2 wzór umowy
  4. zał. 3 dokument gwarancyjny
  5. zał. nr 4 Oświadczenie o spełnieniu warunków i oświadczenie o nie wykluczeniu
  6. zał nr 5 Oświadczenia o sposobie realizacji zamówienia tj. siłami własnymi lub z użyciem podwy
  7. zał. nr 6 wykaz wykonanych robót
  8. zał. nr 7 STWiOR
  9. zał. nr 8 przedmiar robót
  10. zał. nr 9 kosztorys ofertowy
  11. zał. nr 10 wykaz personelu
  12. zał. nr 11 oświadczenie
  13. zał. nr 12.1_projekt zagospodarowania terenu
  14. zał nr 12.2_rzut piwnic i piętra
  15. zał. nr 12.3_rzut kondygnacji powtarzalnej
  16. zał nr 12.4_przut dachu
  17. zał. nr 12.5_przekrój A-A
  18. zał. nr 12.5a_zabezpieczenie wykopu
  19. zał. nr 12.6_kolorystyka elewacji
  20. zał. nr 12.7_konstrukcja fundamenty poz.1
  21. zał. nr 12.8_konstrukcja poz.2
  22. zał. nr 12.9_konstrukcja poz.3 i poz.4
  23. zał. nr 12.10_GLF_MRL-MC winda
  24. zał. nr 12.11_opis techniczny branza budowlana
  25. zał. nr 12.12_Opis techniczny do projektu usunięcia kolizji linii kablowej nN 0
  26. zał. nr 12.13_wymiary szybu windowego
  27. zał. nr 12.14_wytyczne_budowy_szybu_i_masz
  28. zał. nr 13.2
  29. zał. nr 13.4
  30. zał. nr 13.5
  31. zał. nr 13.6
  32. zał. nr 13.7
  33. zał. nr 13.8
  34. zał. nr 13.9
  35. zał. nr 13.10
  36. zał. nr 13.11
  37. zał. nr 13.12
  38. zał. nr 13.13
  39. zał. nr 13.14
  40. zał. nr 13.1a
  41. zał. nr 13.1b
  42. zał. nr 13.1c
  43. zał. nr 13.3a
  44. zał. nr 13.3b
  45. zał. nr 13.3c
  46. zał. nr 13.3d
  47. zał. nr 13.3e
  48. SIWZ
    udostępnił Justyna Spiak dnia 2012-06-11
    opracował Justyna Spiak dnia 2012-06-11
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Konkurs ofert na wynajem pomieszczeń w budynku przy ul. Wyspiańskiego 15a w Zielonej Górze

  Lubuski Teatr im. Leona Kruczkowskiego zaprasza do udziału w konkursie ofert pn. 

  „KONKURS OFERT NA WYNAJEM POMIESZCZEŃ
  W BUDYNKU PRZY UL. WYSPIAŃSKIEGO 15A W ZIELONEJ GÓRZE”

  1. Informacja o Wynajmującym

  1. LIBUSKI TEATR IM. L. KRUCZKOWSKIEGO W ZIELONEJ GÓRZE
  reprezentowany przez:
  p. Roberta Czechowskiego – Dyrektora Naczelnego i Artystycznego
  siedziba Teatru:
  Al. Niepodległości 3/5
  65-048 Zielona Góra
  Powiat zielonogórski
  Województwo lubuskie
  tel (68) 452 72 72, fax(68) 452 72 52
  e-mail: lubuski@teatr.zgora.pl
  NIP: 929-011-58-15 REGON: 000279953
  godziny pracy Wynajmującego:
  od poniedziałku do piątku w godzinach od 07:30 do 15:30

  2. Tryb postępowania
  Konkurs ofert – art. 4 ust.3 pkt i Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych

  3. Opis pomieszczeń przeznaczonych 
  Przedmiotem postępowania jest wynajem pomieszczeń położonych w budynku przy
  ul.Wyspiańskiego 15a w Zielonej Górze. Nieruchomość ma postać dwukondygnacyjnego biurowca. Łączna powierzchnia wszystkich pomieszczeń wynosi: 362,70m2.

  Minimalna oferowana stawka miesięczna czynszu nie może być mniejsza niż 3 500 zł netto + podatek VAT.

  Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w Sekretariacie Lubuskiego Teatru do dnia 28.11.2011 r. w godzinach 08:00 – 14:00, a w dniu 29.11.2011r. do godz. 12:00.

  WIZJI LOKALNEJ W OBECNOŚCI WYNAJMUJĄCEGO BĘDZIE MOŻNA DOKONAĆ  W DNIU 25.11.2011 w godz. 12:00-14:00

  Więcej informacji oraz niezbędne dokumenty dostępne jako załączniki lub można je uzyskać nieodpłatnie w Dziale Administracji Lubuskiego Teatru im. Leona Kruczkowskiego przy Al. Niepodległości 3/5 w Zielonej Górze.


  Lista załączników
  1. OGŁOSZENIE
  2. SIWZ
  3. ZAŁĄCZNIK NR 1 UMOWA
  4. ZAŁĄCZNIK NR 2 FORMULARZ OFERTY
  5. ZAŁĄCZNIK NR 3 OŚWIADCZENIE
    udostępnił Katarzyna Bujarska dnia 2011-11-15
    opracował Katarzyna Bujarska dnia 2011-11-15
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Konkurs ofert na wynajem pomieszczeń w budynku przy ul. Wyspiańskiego 15a w Zielonej Górze

  Lubuski Teatr im. Leona Kruczkowskiego zaprasza do udziału w konkursie ofert pn. 

  „KONKURS OFERT NA WYNAJEM POMIESZCZEŃ
  W BUDYNKU PRZY UL. WYSPIAŃSKIEGO 15A W ZIELONEJ GÓRZE”

  Informacja o Wynajmującym:

  1. LIBUSKI TEATR IM. L. KRUCZKOWSKIEGO W ZIELONEJ GÓRZE
  reprezentowany przez p. Roberta Czechowskiego – Dyrektora Naczelnego i Artystycznego

  siedziba Teatru:

  Al. Niepodległości 3/5
  65-048 Zielona Góra
  Powiat zielonogórski
  Województwo lubuskie
  tel (68) 452 72 72, fax(68) 452 72 52
  e-mail: lubuski@teatr.zgora.pl  
  NIP
  : 929-011-58-15 REGON: 000279953

  godziny pracy Wynajmującego:
  od poniedziałku do piątku w godzinach od 07:30 do 15:30

   II. Tryb postępowania
  Konkurs ofert – art. 4 ust.3 pkt i Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych

   III. Opis pomieszczeń przeznaczonych do
  1. Przedmiotem postępowania jest wynajem pomieszczeń położonych w budynku przy
  ul.Wyspiańskiego 15a w Zielonej Górze. Nieruchomość ma postać dwukondygnacyjnego biurowca.
  Łączna powierzchnia wszystkich pomieszczeń wynosi: 362,70m2.

  Minimalna oferowana stawka miesięczna czynszu nie może być mniejsza niż 5 000 zł netto
  +
  podatek VAT.

   Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w Sekretariacie Lubuskiego Teatru do dnia 23.09.2011 r. w godzinach 08:00 – 14:00, a w dniu 23.09.2011r. do godz. 12:00.

   Więcej informacji oraz niezbędne dokumenty dostępne są na stronie internetowej www.bip.teatr.zgora.pl lub można je uzyskać nieodpłatnie w Dziale Administracji Lubuskiego Teatru im. Leona Kruczkowskiego przy Al. Niepodległości 3/5 w Zielonej Górze.


  Lista załączników
  1. SIWZ
  2. Załącznik nr 1 UMOWA
  3. Załącznik nr 2 Formularz oferty
  4. Załącznik nr 3 Oświadczenie
  5. Ogłoszenie o konkursie
    udostępnił Katarzyna Bujarska dnia 2011-09-13
    opracował Katarzyna Bujarska dnia 2011-09-13
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

  ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE)
  O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


  dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
  Numer sprawy: 01/ZA/2011.
  Nazwa zadania:

  „BIEŻĄCE UTRZYMANIE CZYSTOŚCI
  W BUDYNKU LUBUSKIEGO TEATRU W ZIELONEJ GÓRZE
  PRZY AL. NIEPODLEGŁOŚCI 3/5”

  Treść zawiadomienia w załączniku.


  Lista załączników
  1. Zawiadomienie (ogłoszenie)
    udostępnił Katarzyna Bujarska dnia 2011-04-01
    opracował Katarzyna Bujarska dnia 2011-04-01
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Przetarg nieograniczony. Bieżące utrzymanie czystości w budynku Lubuskiego Teatru

  Lubuski Teatr im. L. Kruczkowskiego  zaprasza do udziału w przetargu nieograniczonym pn.

   

  „BIEŻĄCE UTRZYMANIE CZYSTOŚCI W BUDYNKU

  LUBUSKIEGO TEATRU W ZIELONEJ GÓRZE

  PRZY AL. NIEPODLEGŁOŚCI 3/5” 

   I. Informacja o Zamawiającym

   

  1. LUBUSKI TEATR IM. L. KRUCZKOWSKIEGO  W  ZIEONEJ GÓRZE

  reprezentowany przez

  p. Roberta Czechowskiego – Dyrektora  Naczelnego i Artystycznego 

  siedziba Teatru:

  Al. Niepodległości 3/5

  65 – 048 Zielona Góra

  Powiat zielonogórski

  Województwo lubuskie

  tel.(68) 452 72 72,  fax (68) 452 72 52

  e-mail : lubuski@teatr.zgora.pl 

  NIP: 929-011-58-15 REGON: 000279953

  godziny pracy Zamawiającego:

  od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30

   

  II. Tryb zamówienia

   

  Trybem udzielenia zamówienia jest przetarg nieograniczony, zgodnie z art. 10 ust 1. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych

   

  Rodzaj zamówienia: Usługi sprzątania

  Wspólny Słownik Zamówień (CPV):  90910000-9

   

  III. Opis przedmiotu Zamówienia

  1.      Przedmiotem zamówienia jest bieżące utrzymanie czystości w budynku Lubuskiego Teatru przy Alei Niepodległości nr 3/5 w Zielonej Górze o powierzchni użytkowej 4 170,79 m² w terminie od:

        1 kwietnia 2011 roku do 31 marca 2014 roku.

  Więcej informacji oraz niezbędne dokumenty w załącznikach.


  Lista załączników
  1. SIWZ
  2. Załącznik nr 3
  3. Załącznik nr 4
  4. Załącznik nr 5
  5. Załącznik nr 2
  6. Ogłoszenie
  7. Załącznik nr 6
  8. Załącznik nr 1
    udostępnił Katarzyna Bujarska dnia 2011-03-22
    opracował Katarzyna Bujarska dnia 2011-03-18
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Konkurs ofert na wynajem pomieszczeń w Lubuskim Teatrze

  Lubuski Teatr 

  im. Leona Kruczkowskiego w Zielonej Górze

   

  Lubuski Teatr im. L. Kruczkowskiego  zaprasza do udziału w konkursie ofert pn.

  „KONKURS OFERT NA WYNAJEM POMIESZCZEŃ

  W BUDYNKU LUBUSKIEGO TEATRU W ZIELONEJ GÓRZE”

   I. Informacja o Wynajmującym

   

  1. LUBUSKI TEATR IM. L. KRUCZKOWSKIEGO  W  ZIEONEJ GÓRZE

  reprezentowany przez

  p. Roberta Czechowskiego – Dyrektora  Naczelnego i Artystycznego 

  siedziba Teatru:

  Al. Niepodległości 3/5

  65 – 048 Zielona Góra

  Powiat zielonogórski

  Województwo lubuskie

  tel.(68) 452 72 72,  fax (68) 452 72 52

  e-mail : lubuski@teatr.zgora.pl 

  NIP: 929-011-58-15 REGON: 000279953

  godziny pracy Wynajmującego:

  od poniedziałku do piątku w godzinach od 07:30 do 15:30

   

  II. Tryb postępowania

   

  Konkurs ofert – art. 4 ust.3 pkt i Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

  III. Opis pomieszczeń przeznaczonych do wynajmu

  1. Przedmiotem postępowania jest wynajem lokalu przeznaczonego na prowadzenie działalności gastronomiczno – kulturalno- artystycznej wraz z pomieszczeniami użytkowymi obejmującymi kuchnię, pomieszczenie socjalne, toalety oraz dwa pomieszczenia gospodarcze.

  Lokal będący przedmiotem wynajmu położony jest w budynku Lubuskiego Teatru przy
  Al. Niepodległości 3/5 w Zielonej Górze. Łączna powierzchnia wszystkich pomieszczeń wynosi: 246,54 m²

  Minimalna stawka miesięczna to: 6 000 zł netto.

  Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w Sekretariacie Lubuskiego Teatru do dnia 18.03.2011 r. w godzinach 08:00 – 14:00.

  Więcej informacji oraz niezbędne dokumenty dostępne są na stronie internetowej www.bip.teatr.zgora.pl
  lub można je uzyskać nieodpłatnie w Dziale Administracji Lubuskiego Teatru im. L. Kruczkowskiego przy Al. Niepodległości 3/5 w Zielonej Górze.


  Lista załączników
  1. Załącznik nr 1
  2. Załącznik nr 2
  3. Załącznik nr 3
  4. SIWZ na wynajem
    udostępnił Katarzyna Bujarska dnia 2011-03-10
    opracował Katarzyna Bujarska dnia 2011-03-09
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Przetarg nieograniczony na sprzedaż maszyn stolarskich

  Przetarg nieograniczony ofertowy pisemny na sprzedaż maszyn stolarskich.

  Treść  ogłoszenia w załączeniu.


  Lista załączników
  1. 1. ogłoszenie
  2. 2. regulamin
  3. 3. oświadczenie
  4. 4. załącznik wykaz maszyn stolarskich
    udostępnił Justyna Spiak dnia 2010-10-07
    opracował Helena Bondyra dnia 2010-10-07
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY.

  ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY.

   

  Dotyczy: Świadczenie usługi ochrony fizycznej osób i mienia w budynku Lubuskiego Teatru im. L. Kruczkowskiego położonego w Zielonej Górze przy al. Niepodległości 3/5 oraz obserwacji systemu monitoringu wizyjnego w systemie całodobowym.

   

  Treść zawiadomienia w załączniku


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie
    udostępnił Ryszard Napierała dnia 2010-07-09
    opracował Ryszard Napierała dnia 2010-07-09
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Unieważnienie postępowania: Budowa windy technicznej w ramach modernizacji Lubuskiego Teatru w Zielonej Górze.

  Unieważnienie postępowania: Budowa windy technicznej w ramach modernizacji Lubuskiego Teatru w Zielonej Górze.

  Treść zawiadomienia w załączeniu. 


  Lista załączników
  1. zawiadomienie
    udostępnił Ryszard Napierała dnia 2010-06-29
    opracował Ryszard Napierała dnia 2010-06-29
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Świadczenie usługi ochrony fizycznej osób i mienia Lubuskiego Teatru... Przetarg nieograniczony.

  Świadczenie usługi ochrony fizycznej osób i mienia Lubuskiego Teatru im. L. Kruczkowskiego położonego w Zielonej Górze przy al. Niepodległości 3/5 oraz obserwacji systemu monitoringu wizyjnego w systemie całodobowym.

   Treść ogłoszenia w załącznikach.

   

   


  Lista załączników
  1. 1.ogłoszenie
  2. 2.SIWZ ochrona
  3. 4.Załącznik do SIWZ numer 2 – o f e r t a
  4. 6.Załącznik nr 4 doświadczenie
  5. 7.Załącznik nr 5 umowa
  6. 5.Załącznik numer 3 – o ś w i a d c z e n i e
  7. 3.Załacznik nr 1 - opis przedmiotu zamówienia
    udostępnił Ryszard Napierała dnia 2010-06-29
    opracował Ryszard Napierała dnia 2010-06-29
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Przetarg nieograniczony. Modernizacja Lubuskiego Teatru w Zielonej Górze. Budowa windy technicznej
  Przetarg nieograniczony. Modernizacja Lubuskiego Teatru w Zielonej Górze. Budowa windy technicznej w ramach modernizacji Lubuskiego Teatru w Zielonej Górze. Numer sprawy: 1/ZA/2010. Treść ogłoszenia w załącznikach.

  Lista załączników
  1. Charakterystyka ogólna dźwigu osobowego
  2. kolorystyka windy_niebieska
  3. Projekt - fundament 1-50
  4. Projekt Elewacje
  5. Projekt rzut fundamentów 1-50
  6. Projekt rzut fundamentów i dachu 1-50
  7. Projekt rzut I i II pietra 1_50
  8. Projekt rzut I i II pietra 2_50
  9. Projekt rzut III i IV piętra 1_50
  10. Projekt rzut III i IV piętra 2_50
  11. Projekt rzut piwnicy i parteru 2_50
  12. Projekt rzut piwnicy i parteru_50
  13. Projekt Zestawienie stolarki 2
  14. Projekt Zestawienie stolarki
  15. zagospodarowanie terenu
  16. 00.ogłoszenie o zamówieniu
  17. 01. SIWZ winda
  18. 02. Załącznik nr 1 winda -3
  19. 03. Załącznik Nr 2 umowa - winda -3
  20. 05. Załącznik nr 4 - oświadczenie o spełnieniu warunków - winda -3
  21. 04. Załącznik nr 3 - podwykonawcy - winda - 3.pdf
  22. 06. Załącznik nr 5 oświadczenie o niewykluczeniu - winda - 3
  23. 07. Załącznik nr 6 wykaz robót - winda - 3
  24. 10. Załącznik Nr 9 dokument gwarancyjny - winda - 3.pdf
  25. 08. załacznik nr 7 specyfikacja STWiOR
  26. 09. załącznik nr 8 Przedmiar robót
  27. 11. Załącznik nr 10 Projekt - opis techniczny
    udostępnił Ryszard Napierała dnia 2010-04-15
    opracował Ryszard Napierała dnia 2010-04-15
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty. "Modernizacja Lubuskiego Teatru w Zielonej Górze. Zabezpieczenie przeciwpożarowe w budynku Lubuskiego Teatru".
  Treść zawiadomienia w załączniku.


  Lista załączników
  1. zawiadomienie
    udostępnił Ryszard Napierała dnia 2010-01-28
    opracował Ryszard Napierała dnia 2010-01-28
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA.

  ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA. "Modernizacja Lubuskiego Teatru w Zielonej Górze. Budowa windy technicznej w ramach modernizacji Lubuskiego Teatru w Zielonej Górze".
  Treść zawiadomienia w załączniku.

  Lista załączników
  1. zawiadomienie
    udostępnił Ryszard Napierała dnia 2010-01-28
    opracował Ryszard Napierała dnia 2010-01-28
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zapytania i odpowiedzi dot. przetargu nr 15/ZA/2009 Modernizacja Lubuskiego Teatru w Zielonej Górze. Zabezpieczenia przeciwpożarowe w budynku Lubu
  Zapytania i odpowiedzi dot. przetargu nr 15/ZA/2009
  Modernizacja Lubuskiego Teatru w Zielonej Górze. Zabezpieczenia przeciwpożarowe w budynku Lubuskiego Teatru.


  Lista załączników
  1. zapytania i odpowiedzi
    udostępnił Ryszard Napierała dnia 2009-12-17
    opracował Ryszard Napierała dnia 2009-12-17
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Wyjaśnienie do przetargu: Zabezpieczenie przeciwpożarowe w budynku Lubuskiego Teatru 15/ZA/2009.
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane dotyczące I etapu Zabezpieczenia
  przeciwpożarowego, dotyczącego modernizacji klatki schodowej numer K1.

    udostępnił Ryszard Napierała dnia 2009-12-03
    opracował Ryszard Napierała dnia 2009-12-03
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    PRZETARG NIEOGRANICZONY. Modernizacja Lubuskiego Teatru w Zielonej Górze. Zabezpieczenie przeciwpożarowe w budynku Lubuskiego Teatru.

  PRZETARG NIEOGRANICZONY. Modernizacja Lubuskiego Teatru w Zielonej Górze. Zabezpieczenie przeciwpożarowe w budynku Lubuskiego Teatru.Numer sprawy: 15/ZA/2009. Treść ogłoszenia w załącznikach.

  Lista załączników
  1. Ogłoszenie
  2. Załącznik nr 1 p.poż
  3. Załącznik nr 2 umowa
  4. Załącznik nr 3 - dokument gwarancyjny
  5. Załącznik nr 3a - podwykonawcy
  6. Załącznik nr 4 - oświadczenie
  7. Załącznik nr 5- oświadczenie
  8. Załącznik nr 6 - wykaz
  9. SIWZ p.poż
  10. Kosztorys ofertowy budowlany i elektryczny
  11. Kosztorys ofertowy Etap I
  12. Rysunek 1
  13. Rysunek 2
  14. Rysunek 3
  15. Rysunek 4
  16. Rysunek 5
  17. Rysunek 6
  18. Rysunek 7
  19. Rysunek 8
  20. Rysunek 9
  21. Rysunek 10
  22. Rysunek 11
  23. Rysunek 12
  24. Rysunek 13
  25. Rysunek A1
  26. Rysunek A2
  27. Rysunek A3
  28. Rysunek A4
  29. Rysunek A5
  30. Rysunek A6
  31. Rysunek A7
  32. Rysunek A8
  33. Rysunek A9
  34. Rysunek A10
  35. Rysunek A11
  36. Rysunek A12
  37. Rysunek A13
  38. Rysunek A14
  39. Rysunek A15
  40. Rysunek A16
  41. Rysunek A17
  42. Rysunek A18
  43. Rysunek A19
  44. Rysunek A20
  45. Rysunek A21
  46. Rysunek A22
  47. Rysunek A23
  48. Rysunek A24
  49. Rysunek A25
  50. Rysunek A26
  51. Rysunek A27
  52. Rysunek A28
  53. SIWZ
  54. ANEKS do projektu
  55. PROJEKT
    udostępnił Ryszard Napierała dnia 2009-12-08
    opracował Ryszard Napierała dnia 2009-11-30
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    PRZETARG NIEOGRANICZONY. Budowa windy technicznej w ramach modernizacji Lubuskiego Teatru w Zielonej Górze.
  Przetarg nieograniczony. Modernizacja Lubuskiego Teatru w Zielonej Górze. Budowa windy technicznej w ramach modernizacji Lubuskiego Teatru w Zielonej Górze. Numer sprawy: 14/ZA/2009. Treść ogłoszenia w załącznikach.

  Lista załączników
  1. Ogłoszenie
  2. SIWZ winda
  3. Załącznik nr 1 winda
  4. Załącznik nr 2 umowa
  5. Załącznik nr 3a - podwykonawcy
  6. Załącznik nr 3 - dokument gwarancyjny
  7. Załącznik nr 4 - oświadczenie
  8. Załącznik nr 5- oświadczenie
  9. Załącznik nr 6 - wykaz
  10. Załącznik nr 7
  11. Załącznik nr 8a
  12. Załącznik nr 9 projekt
  13. załącznik nr 10 projekt 1_1_500
  14. załącznik nr 11 projekt 2_1_50
  15. załącznik nr 12 projekt 2_1_100
  16. załącznik nr 13 projekt 3_1_50
  17. załącznik nr 14 projekt3_1_100
  18. załącznik nr 15 projekt 4_1_50
  19. załącznik nr 16 projekt 6_1_50.pdf
  20. załącznik nr 17 projekt 6_1_100
  21. załącznik nr 18 projekt 7
  22. załącznik nr 19 projekt 9
  23. załącznik nr 20 projekt 9_1_50
  24. załącznik nr 21 projekt 10_1_200
  25. Załącznik nr 22 projekt 10a 1 200
  26. Załącznik nr 23 projekt 10b 1 200
  27. Załącznik nr 24 projekt 10c 1 200
  28. Załącznik nr 25 Dane techniczne dźwigu
  29. Załącznik nr 26 opis techniczny
    udostępnił Ryszard Napierała dnia 2009-11-30
    opracował Ryszard Napierała dnia 2009-11-30
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Nr sprawy:11/ZA/2009 Nadbudowa części niskiej budynku teatru z przeznaczeniem na zaplecze sceny ka


  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot.postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy 11/ZA/2009. Modernizacja Lubuskiego Teatru w Zielonej Górze. Nadbudowa części niskiej budynku teatru z przeznaczeniem na zaplecze sceny kameralnej.

  Lista załączników
  1. Zawiadomienie
    udostępnił Ryszard Napierała dnia 2009-11-30
    opracował Ryszard Napierała dnia 2009-11-30
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY nr sprawy 13/ZA/2009 dot. Remontu pokoi gościnnych i garderób, sanitariatów i pomieszczeń zaple

  ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY nr sprawy 13/ZA/2009 dot. Remontu pokoi gościnnych i garderób, sanitariatów i pomieszczeń zaplecza technicznego w budynku

  Lista załączników
  1. Zawiadomienie
    udostępnił Ryszard Napierała dnia 2009-11-30
    opracował Ryszard Napierała dnia 2009-11-30
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zapytania do zamówienia: Modernizacja Lubuskiego Teatru w Zielonej Górze. Remont pokoi gościnnych, garderób, sanitariatów i pomieszczeń zaplecza
  Zapytania do zamówienia: Modernizacja Lubuskiego Teatru w Zielonej Górze. Remont pokoi gościnnych, garderób, sanitariatów i pomieszczeń zaplecza technicznego" w załączeniu.

  Lista załączników
  1. pytania i odpowiedzi
    udostępnił Ryszard Napierała dnia 2009-11-19
    opracował Ryszard Napierała dnia 2009-11-19
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zawiadomienie o zmianie SIWZ do nr sprawy 12/ZA/2009


  W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Nr sprawy 12/ZA/2009, w Dziale VI. Wymagania dotyczące wadium w pkt.1 dopisek na blankiecie przelewu winien brzmieć następująco: „wadium na zabezpieczenie oferty przetargowej – Modernizacja Lubuskiego Teatru. Budowa windy technicznej w ramach modernizacji Lubuskiego Teatru w Zielonej Górze".
    udostępnił Ryszard Napierała dnia 2009-11-04
    opracował Ryszard Napierała dnia 2009-11-04
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Przetarg nieograniczony. Modernizacja Lubuskiego Teatru w Zielonej Górze. Remont pokoi gościnnych, garderób, sanitariatów i pomieszczeń zaplecza
  Przetarg nieograniczony. Modernizacja Lubuskiego Teatru w Zielonej Górze. Remont pokoi gościnnych, garderób, sanitariatów i pomieszczeń zaplecza technicznego.

  Treść ogłoszenia w załącznikach.
  Załączniki zostały uzupełnione o Schemat TP Parteru.

  Lista załączników
  1. Ogłoszenie
  2. SIWZ Remont
  3. Załącznik nr 1
  4. Załącznik nr 2 - umowa
  5. Załącznik nr 3 dokument gwarancyjny
  6. Załącznik nr 3a podwykonawcy
  7. Załącznik nr 4 oświadczenie
  8. Załącznik nr 5 oświadczenie
  9. Załącznik nr 6 wykaz
  10. SWTWiOR
  11. Instalacje elektryczne wewn.-opis techniczny pom.3pętra
  12. Instalacje elektryczne wewn.-opis techniczny pomieszczenia zaplecza kondygnacja I i II
  13. Schemat połączeń
  14. Schemat tablicy TP-1 parteru
  15. Instalacje elektr.pomieszczeń biurowych
  16. Rzut parteru
  17. Rzut II kondygnacji
  18. Przedmiar 1
  19. Przedmiar 2
  20. Przedmiar 3
  21. Przedmiar 4
  22. Przedmiar 5
  23. Schemat TP parteru
    udostępnił Ryszard Napierała dnia 2009-11-18
    opracował Ryszard Napierała dnia 2009-10-30
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Nadbudowa części niskiej budynku teatru z przeznaczeniem na zaplecze sceny kameralnej.
  Modernizacja Lubuskiego Teatru w Zielonej Górze. Nadbudowa części niskiej budynku teatru z przeznaczeniem na zaplecze sceny kameralnej.


  Lista załączników
  1. SIWZ nadbudowa
  2. Załącznik nr 1
  3. Załącznik nr 2 - umowa
  4. Załącznik nr 3 dokument gwarancyjny
  5. Załącznik nr 3a podwykonawcy
  6. Załącznik nr 4 oświadczenie
  7. Załącznik nr 5 oświadczenie
  8. Załącznik nr 6 wykaz
  9. Załącznik nr 7 STWiOR
  10. Załącznik nr 8
  11. Ogłoszenie
  12. Architektura i konstrukcja
  13. Architektura i konstrukcja A1A
  14. Architektura i konstrukcja A2
  15. Architektura i konstrukcja A2A
  16. Architetura i konstrukcja A3
  17. Architektura i konstrukcja A3A
  18. Architektura i konstrukcja A4
  19. Architektura i konstrukcja A4A
  20. Architektura i konstrukcja A5
  21. Architektura i konstrukcja A5A
  22. Architektura i konstrukcja A6
  23. Architektura i konstrukcja A6A
  24. Architektura i konstrukcja A7
  25. Architektura i konstrukcja K1
  26. Architektura i konstrukcja K2
  27. Architektura i konstrukcja K3
  28. Architektura i konstrukcja K4
  29. Opis architektoniczny
  30. OPIS TECHNICZNY KONSTR.
  31. ORZECZENIE TECHNICZNE
  32. Instalacje sanitarne
  33. Instalacje sanitarne
    udostępnił Ryszard Napierała dnia 2009-11-06
    opracował Ryszard Napierała dnia 2009-10-22
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Budowa windy technicznej w ramach modernizacji Lubuskiego Teatru w Zielonej Górze.
  Modernizacja Lubuskiego Teatru w Zielonej Górze. Budowa windy technicznej w ramach modernizacji Lubuskiego Teatru w Zielonej Górze.

    udostępnił Ryszard Napierała dnia 2009-10-22
    opracował Ryszard Napierała dnia 2009-10-22
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA: Nadbudowa częsci niskiej Teatru z przeznaczeniem na zaplecze sceny kameralnej. Budowa windy technicznej ...
  Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania: Modernizacja Lubuskiego Teatru. Nadbudowa części niskiej Teatru z przeznaczeniem na zaplecze sceny kameralnej. Budowa windy technicznej w ramach modernizacji Lubuskiego Teatru w Zielonej Górze.

  Treść ogłoszenia w załączniku.

  Lista załączników
  1. zawiadomienie
    udostępnił Ryszard Napierała dnia 2009-09-15
    opracował Ryszard Napierała dnia 2009-09-15
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY. Modernizacja Lubuskiego Teatru w Zielonej Górze. Remont elewacji budynku wraz z termomodernizacją

  ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY.
  Modernizacja Lubuskiego Teatru w Zielonej Górze. Remont elewacji budynku wraz z termomodernizacją.  Lista załączników
  1. zawiadomienie
    udostępnił Ryszard Napierała dnia 2009-09-03
    opracował Ryszard Npaierała dnia 2009-09-03
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY. Modernizacja Lubuskiego Teatru. Wykonanie Modernizacji centralnego ogrzewania oraz węzła cieplneg


  ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY.
  Modernizacja Lubuskiego Teatru. Wykonanie Modernizacji centralnego ogrzewania oraz węzła cieplnego.

  Lista załączników
  1. zawiadomienie
    udostępnił Ryszard Napierała dnia 2009-09-03
    opracował Ryszard Napierała dnia 2009-09-03
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY. Modernizacja Lubuskiego Teatru.Dostawa elementów mechaniki sceny.


  ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY. Modernizacja Lubuskiego Teatru.Dostawa elementów mechaniki sceny.

  Lista załączników
  1. zawiadomienie
    udostępnił Ryszard Napierała dnia 2009-09-03
    opracował Ryszard Napierała dnia 2009-09-03
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY. Modernizacja Lubuskiego Teatru. Dostawa sprzętu oświetleniowego.


  ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY. Modernizacja Lubuskiego Teatru. Dostawa sprzętu oświetleniowego.

  Lista załączników
  1. zawiadomienie
    udostępnił Ryszard Napierała dnia 2009-08-25
    opracował Ryszard Napierała dnia 2009-08-25
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zmiana SIWZ w: Przetarg nieograniczony.Modernizacja Lubuskiego Teatru w Zielonej Górze. Dostawa elementów mechaniki sceny.

  Zmiana SIWZ w: Przetarg nieograniczony.Modernizacja Lubuskiego Teatru w Zielonej Górze. Dostawa elementów mechaniki sceny.

    udostępnił Ryszard Napierała dnia 2009-08-20
    opracował Ryszard Napierała dnia 2009-08-20
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Przetarg nieograniczony.Modernizacja Lubuskiego Teatru w Zielonej Górze. Dostawa elementów mechaniki sceny.  Przetarg nieograniczony.Modernizacja Lubuskiego Teatru w Zielonej Górze. Dostawa elementów mechaniki sceny.

  Treść ogłoszenia w załącznikach.

  Lista załączników
  1. 01. SIWZ
  2. 02. załącznik nr 1
  3. 03. załącznik nr 2
  4. 04. załącznik nr 3
  5. 06. załącznik nr 5
  6. 07. załącznik nr 6
  7. 05. załącznik nr 4
  8. 00.ogłoszenie
    udostępnił Ryszard Napierała dnia 2009-08-19
    opracował Ryszard Napierała dnia 2009-08-19
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Modernizacja Lubuskiego Teatru.Nadbudowa częsci niskiej Teatru z przeznaczeniem na zaplecze sceny kameralnej. Budowa windy technicznej ...


  Modernizacja Lubuskiego Teatru.Nadbudowa częsci niskiej Teatru z przeznaczeniem na zaplecze sceny kameralnej. Budowa windy technicznej w ramach modernizacji Lubuskiego Teatru w Zielonej Górze.

  Treść ogłoszenia w załącznikach.

    udostępnił Ryszard Napierała dnia 2009-08-18
    opracował Ryszard Napierała dnia 2009-08-18
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Rozszerzenie do: PRZETARG NIEOGRANICZONY. Wykonanie Modernizacji centralnego ogrzewania oraz węzła cieplnego.


  Rozszerzenie kompaktowego węzła cieplnego o dodatkową funkcję produkcji ciepłej wody.

    udostępnił Ryszard Napierała dnia 2009-08-13
    opracował Ryszard Napierała dnia 2009-08-13
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY.Dostawa sprzętu nagłaśniającego dla Lubuskiego Teatru w Zielonej Górze.


  Treść ogłoszenia w załączniku.


  Lista załączników
  1. ogłoszenie
    udostępnił Ryszard Npierała dnia 2009-08-11
    opracował Ryszard Napierała dnia 2009-08-11
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    PRZETARG NIEOGRANICZONY. Remont elewacji budynku wraz z termomodernizacją.  Modernizacja Lubuskiego Teatru w Zielonej Górze.
  Remont elewacji budynku wraz z termomodernizacją.


  Treść ogłoszenia w załącznikach.
  Lista załączników
  1. Załącznik nr 4
    udostępnił Ryszard Napierała dnia 2009-07-30
    opracował Ryszard Napierała dnia 2009-07-30
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    PRZETARG NIEOGRANICZONY. Wykonanie Modernizacji centralnego ogrzewania oraz węzła cieplnego.
  Modernizacja Lubuskiego Teatru. Wykonanie Modernizacji centralnego ogrzewania oraz węzła cieplnego.

  Treść ogłoszenia w załącznikach.


    udostępnił Ryszard Napierała dnia 2009-08-05
    opracował Ryszard Napierała dnia 2009-07-29
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    ZAPYTANIE


  Zapytanie dotyczące przetargu "Modernizacja Lubuskiego Teatru w Zielonej Górze. Dostawa sprzętu nagłaśniającego."


  Treść zapytania i odpowiedzi w załącznikach.

    udostępnił Ryszard Napierała dnia 2009-07-28
    opracował Ryszard Napierała dnia 2009-07-28
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    PRZETARG NIEOGRANICZONY
  Modernizacja Lubuskiego Teatru w Zielonej Górze.
  Dostawa sprzętu nagłaśniającego.  Treść ogłoszenia w załącznikach.

    udostępnił Ryszard Napierała dnia 2009-07-28
    opracował Ryszard Napierała dnia 2009-07-23
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    PRZETARG OGRANICZONY. Modernizacja Lubuskiego Teatru. Dostawa sprzętu oświetleniowego.

  Modernizacja Lubuskiego Teatru. Dostawa sprzętu oświetleniowego.

  Treść ogłoszenia w załączeniu.    udostępnił Ryszard Napierała dnia 2009-08-05
    opracował Ryszard Napierała dnia 2009-07-23
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UNIEWAŻNIENIE PRZETARGU

  Unieważnienie przetargu nr 2009-085161.

  Treść ogłoszenia w załączniku.


  Lista załączników
  1. 1
    udostępnił Ryszard Napierała dnia 2009-07-23
    opracował Ryszard Napierała dnia 2009-07-23
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
  Modernizacja Lubuskiego Teatru. Dostawa sprzętu nagłaśniającego.

  Treść ogłoszenia w załączniku.


  Lista załączników
  1. 1
    udostępnił Ryszard Napierała dnia 2009-07-22
    opracował Ryszard Napierała dnia 2009-07-22
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


  Zielona Góra: Modernizacja Lubuskiego Teatru w Zielonej Górze. Remont elewacji budynku wraz z termomodernizacją - Wykonanie dokumentacji projektowej.


  Treść ogłoszenia w załączniku.  W nawiązaniu do ogłoszenia o wyborze oferenta z dnia 16.03.2009 r. informujemy, że w dniu 24.03.09 r. została podpisana umowa z wykonawcą.

  Lista załączników
  1. 1
    udostępnił Ryszard Napierała dnia 2009-04-10
    opracował Ryszard Napierała dnia 2009-03-16
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


  Modernizacja Lubuskiego Teatru w Zielonej Górze. Wykonanie dokumentacji projektowej - Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania oraz węzła cieplnego.


  Treść ogłoszenia w załączniku.


  W nawiązaniu do ogłoszenia o wyborze oferenta z dnia 16.03.2009 r. informujemy, że w dniu 24.03.09 r. została podpisana umowa z wykonawcą.


  Lista załączników
  1. 1
    udostępnił Ryszard Napierała dnia 2009-04-10
    opracował Ryszard Napierała dnia 2009-03-16
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
  Zielona Góra: Modernizacja Lubuskiego Teatru w Zielonej Górze. Wykonanie dokumentacji projektowej windy technicznej.


  Treść ogłoszenia w załączniku.


  W nawiązaniu do ogłoszenia o wyborze oferenta z dnia 16.03.2009 r. informujemy, że w dniu 24.03.09 r. została podpisana umowa z wykonawcą.

  Lista załączników
  1. 1
    udostępnił Ryszard Napierała dnia 2009-04-10
    opracował Ryszard Napierała dnia 2009-03-16
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

  Modernizacja Lubuskiego Teatru w Zielonej Górze. Wykonanie dokumentacji projektowej, na nadbudowę części niskiej budynku Teatru z przeznaczeniem na zaplecze techniczne sceny kameralnej.


  Treść ogłoszenia w załączniku.


  W nawiązaniu do ogłoszenia o wyborze oferenta z dnia 16.03.2009 r. informujemy, że w dniu 3.04.09 r. została podpisana umowa z wykonawcą.

  Lista załączników
  1. 1
    udostępnił Ryszard Napierała dnia 2009-04-10
    opracował Ryszard Napierała dnia 2009-03-16
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
  Modernizacja Lubuskiego Teatru w Zielonej Górze. Wykonanie dokumentacji projektowej, na nadbudowę części niskiej budynku Teatru z przeznaczeniem na zaplecze techniczne sceny kameralnej.

  Treść ogłoszenia w załączniku.

  Lista załączników
  1. ogłoszenie
  2. zmiana ogłoszenia
  3. SIWZ
  4. załącznik 1 do SIWZ
  5. załącznik 3 do SIWZ
  6. załącznik 5 do SIWZ
  7. załącznik 4 do SIWZ
  8. załącznik 2 do SIWZ
    udostępnił Ryszard Napierała dnia 2009-03-01
    opracował Ryszard Napierała dnia 2009-03-01
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
  Zielona Góra: Modernizacja Lubuskiego Teatru w Zielonej Górze. Wykonanie dokumentacji projektowej windy technicznej.

  Treść ogłoszenia w załączniku.

  Lista załączników
  1. ogłoszenie
  2. SIWZ
  3. załącznik 1 do SIWZ
  4. załącznik 5 do SIWZ
  5. załącznik 3 do SIWZ
  6. załącznik 4 do SIWZ
  7. załącznik 2 do SIWZ
    udostępnił Ryszard Napierała dnia 2009-03-01
    opracował Ryszard Napierała dnia 2009-03-01
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
  Modernizacja Lubuskiego Teatru w Zielonej Górze. Wykonanie dokumentacji projektowej - Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania oraz węzła cieplnego.

  Treść ogłoszenia w załączniku.
    udostępnił Ryszard Napierała dnia 2009-03-01
    opracował Ryszard Napierała dnia 2009-03-01
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
  Zielona Góra: Modernizacja Lubuskiego Teatru w Zielonej Górze. Remont elewacji budynku wraz z termomodernizacją - Wykonanie dokumentacji projektowej

  Treść ogłoszenia w załączniku.
    udostępnił Ryszard Napierała dnia 2009-03-02
    opracował Ryszard Napierała dnia 2009-02-27
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie o dokonaniu wyboru oferenta – Przetarg nieograniczony – nr ogłoszenia w portalu UZP : 41155 - 2008
  Nr sprawy:1/ZA/2008
  Ogłoszenie o dokonaniu wyboru oferenta – Przetarg nieograniczony – nr ogłoszenia w portalu UZP : 41155 - 2008
  Komisja Przetargowa Lubuskiego Teatru im. L. Kruczkowskiego przy al. Niepodległości 3/5 w Zielonej Górze po analizie ofert złożonych w trybie przetargu nieograniczonego na bieżące utrzymanie czystości w budynkach Teatru i przyległym terenie zewnętrznym, dokonała wyboru oferenta. Wybrano ofertę o najniższej cenie - oferent: Impel Cleaning sp. z o.o., ul. Ślężna 118, 53-111 Wrocław, tj. oferta na kwotę 6 285,00 zł netto/m-c; 7 324,95 zł/m-c brutto i 226,260 zł netto za przedmiot zamówienia; brutto za przedmiot zamówienia firm.
  Do dnia 12.03.2008 r. do godz. 10:00 wpłynęły do sekretariatu Teatru 4 oferty na wykonanie bieżącego utrzymania czystości Lubuskiego Teatru. Oferta o najwyższej cenie za przedmiot zamówienia na kwotę 15 486 zł/m-c netto, 557,496 zł netto za przedmiot zamówienia i 18 719,67 zł/m-c brutto oraz 673 908,12 zł brutto za 36 miesięcy.

  Zielona Góra, dnia 19.03.2008 r.
    udostępnił Grażyna Bogusławska dnia 2008-03-20
    opracował Justyna Spiak dnia 2008-03-19
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


  Biuletyn Informacji Publicznej v1.0 góra