Lubuski Teatr serwis informacyjny
Strona glowna
Dane teleadresowe
Administracja
STATUT
PRZETARGI
Ogłoszenia o naborze na wolne stanowisko
PLAN POSTEPOWAN
Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • OGłOSZENIA O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO

    Nabór kandydatów na wolne stanowisko Realizator oswietlenia - elektryk

  Dyrektor Lubuskiego Teatru w Zielonej Górze

   OGLASZA

  nabór kandydatów

  na wolne stanowisko Realizator oswietlenia - elektryk

  w Lubuskim Teatrze
  im. L. Kruczkowskiego w Zielonej Górze

   

  Szczególowe informacje w zalaczniku.


  Lista załączników
  1. Ogloszenie o naborze
    udostępnił Justyna Spiak dnia 2018-08-16
    opracował Helena Bondyra dnia 2018-08-16
  inf |  zmiany |  statystyki |  gĂłra 


    nabór kandydatów na wolne stanowisko Kierownik Literacki w Lubuskim Teatrze w Zielonej Górze

  Dyrektor Lubuskiego Teatru w Zielonej Górze

   OGŁASZA

  nabór kandydatów

  na wolne stanowisko Kierownik Literacki w Lubuskim Teatrze w Zielonej Górze:

  1. Oznaczenie pracodawcy: Lubuski Teatr im. L. Kruczkowskiego, al. Niepodległości 3/5, 65-048 Zielona Góra, tel 68/452-72-72
  2. Nazwa stanowiska: Kierownik Literacki
  3. Wymiar czasu pracy: pełny etat w Dziale Artystycznym
  4. Zestawienie wymagań stawianych kandydatom:

   

  1) wykształcenie wyższe kierunkowe teatrologiczne, bądź humanistyczne,

  2) umiejętność merytorycznego przygotowywania programów teatralnych, ulotek reklamowych oraz wszelkich wydawnictw teatralnych,

  3) umiejętność redagowania opracowań dramaturgicznych (scenopis, adaptacja) oraz materiałów literackich wykorzystywanych w działalności teatralnej,

  4) publikacje w prasie środowiskowej – teatralnej, krytycznoliterackiej itp.,

  5) doświadczenie w organizowaniu i prowadzeniu prób analitycznych,

  6) umiejętność obsługi i redagowania strony internetowej teatru,

  7) doświadczenie w promowaniu wizerunku teatru,

  8) umiejętność kształtowania linii repertuarowej teatru,

  9) zmysł artystyczny, pomysłowość i kreatywność,

  10) mile widziane doświadczenie w pracy na analogicznym stanowisku lub w instytucji artystycznej.

   

      5.Wykaz dokumentów wymaganych przy składaniu ofert:

   

  1) CV – Curriculum Vitae – musi być opatrzone podpisem oświadczeniem kandydata: „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.).

  2) kopie dyplomu świadectwa dokumentującego wykształcenie,

  3) kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu, kopie publikacji),

  4) kopie innych zaświadczeń dokumentujących posiadane umiejętności, ukończone kursy specjalistyczne, studia podyplomowe itp.).

  Oświadczenia, składane przez kandydata oraz CV muszą być opatrzone jego podpisem.

   

  6.Termin i miejsce składania dokumentów:

  Dokumenty należy składać w terminie do dnia 08.12.2017 r. w zamkniętej kopercie z umieszczonym imieniem, nazwiskiem i adresem kandydata oraz dopiskiem „nabór na stanowisko Kierownika Literackiego”, w godzinach od 8,00 – 15,00 w Sekretariacie Teatru – pokój nr 1.

   

  7. Informacji udziela Główny specjalista ds. kadr i zatrudnienia Anna Tytuła  tel. 68/452-72-72 wew. 24.

   

   

   

    udostępnił Justyna Spiak dnia 2017-11-28
    opracował Anna Tytuła dnia 2017-11-28
  inf |  zmiany |  statystyki |  gĂłra 


  Biuletyn Informacji Publicznej v1.0 gĂłra